top of page
Mountains with Snow
MILJÖPOLICY

Ringab Danly AB skall köpa, sälja och distribuera produkter med så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt och vi skall bidra till en ekologiskt hållbar utveckling genom att i hela vår verksamhet följa dessa principer för att värna om och skydda miljön.

 

Källsortering:

   Vi sorterar papper, kartong och wellpapp, trä och metall i respektive container.

Energianvändning:

   Vi skall sträva efter att minska energiförbrukningen och använda förnyelsebara energikällor.

Transporter:

   Vi skall eftersträva att anlita transportörer som är miljöcertifierade.

   Vi skall eftersträva samtransporter och större leveranser för att minska transportbehovet.

Produkter:

   Vi skall erbjuda marknaden produkter med positiva miljöegenskaper där livscykelperspektivet beaktas.

Krav och lagstiftning:

   Vi skall eftersträva att överträffa externa miljökrav.

   Vi skall uppfylla tillämplig miljölagstiftning.

   Vi är anslutna till FTI Förpacknings-och tidningsinsamlingen AB och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

Sammanfattning:

   Vi skall ständigt förbättra vårt sätt att hantera miljö- och klimatfrågor och förebygga negativ påverkan.

bottom of page